شرکت مارشال یکی از بهترین شرکتهای وارد کننده لوازم صوتی تصویری با خدمات پس از فروش به صورت کسترده در ایرا است